Hasiči z Velešína dobyli Prahu, vyhráli mistrovství ČR ve vyprošťování

Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Velešín, reprezentující Jihočeský kraj, se povedl nečekaný úspěch. Vyhrála VI. mistrovství České republiky JSDHO ve vyprošťování u dopravních nehod a zároveň si odvezla ocenění za nejlepšího velitele a zdravotníka soutěže.

Více informací naleznete v tomto článku: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/hasici-z-velesina-dobyli-prahu-vyhrali-mistrovstvi-cr-ve-vyprostovani-20210927.html

Slavnostní předání automobilu Mercedes-Benz DA-L2Z

Je tomu téměř 38 let co se naposledy z nového hasičského automobilu radovali hasiči ve Velešíně. Tehdy 18. března 1982 převzal místní sbor do užívání Avii DA12 A30, která napomohla k obnovení sportovní činnosti a zasahovala u mnoha událostí.

A k radosti je důvod i nyní. V sobotu 14.12.2019 slavnostně převzaly členové JSDHO a SDH Velešín k užívání nový automobil Mercedes-Benz Sprinter DA-L2Z. Tento vůz nahradí zasloužilou Avii, která byla předána druhé, znovu obnovené velešínské jednotce, ve Skřidlech. Požehnání vozidla při slavnostním předání provedl farář Josef Peňaz.

Mercedes-Benz je osmimístný dopravní automobil v základní výbavě, který bude sloužit převážně k transportu hasičů k místu mimořádné události. Využití nalezne jako posilové vozidlo při zásahu u dopravních nehod, požárů či technických zásahů. Jednotka ve Velešíně funguje od 1.1.2019 v režimu JPOII/1 a je zapojena do projektu First Responder, kde s automatizovaným externí defibrilátorem jezdí na pomoc při náhlé zástavě krevního oběhu. Jako předsunutá jednotka je schopná poskytnout klíčové resuscitační úkony před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Právě zde se může uplatnit rychlost a velikost dopravního automobilu na rozdíl od cisternové automobilové stříkačky. Automobil bude také využíván ke spolkové činnosti, při cestách na sportovní klání mladých hasičů i dospělých.

Dopravní automobil byl pořízen městem Velešín za podpory Ministerstva vnitra, Jihočeského kraje a Nadace ČEZ.

11.4.2019 – Školení, resuscitace

Dne 11.4.2019 byla naše jednotka opakovaně proškolena od ZZS JčK v oblasti kardiopulmonální resuscitace a používání AED u zásahů, na které nás ZZS v rámci projektu First responder vysílá. JSDHO Velešín tímto vybavením disponuje od srpna 2017.

2.4.2019 – Školení, motorové pily

V úterý 2.4.2019 se část jednotky nově, či opakovaně proškolila v oblasti používání motorových pil u zásahu. Pod vedením instruktora, našeho velitele jednotky, jsme v lese absolvovali praktickou část výcviku, který byl zakončen výjezdem na požár.

18.9.2018 – Výcvik jednotky ve vyprošťování

Dne 18.9.2018 se část zásahové jednotky účastnila výcviku ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Na místě si vyzkoušeli dvě modelové situace, které by mohli nastat při běžném zásahu u dopravní nehody. Velešínská jednotka je od června roku 2017 vybavena hydraulickým vyprošťovacím zařízením a dalším vybavením, které je potřebné pro vyproštění osoby z havarovaného vozu a pravidelně s ním cvičí. K dnešnímu dni zásahová jednotka zasahovala u 12 dopravních nehod a toto zařízení využila u jedné události.

16.9.2017 – Lověšický Hill climb

Dne 16.9. se od 8h jednotka účastnila amatérských závodů Lověšický Hill Climb, kde byla pro případ nehody, naštěstí akce proběhla bez jakýchkoli problémů. Návrat CAS16 Magirus v 19h.

15.9.2017 – Požár balíků u obce Prostřední Svince

Dne 15.9. ve 23:55 byla jednotka vyslána s oběma CAS na požár balíků u obce Prostřední svince, po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár jednoho balíku a blízkého okolí, které má pod kontrolou HZS český Krumlov. Po doplnění jejich CAS se naše jednotka vrátila na základnu.

5.8.2017 – Oslava 140 let založení SDH Velešín

Dne 5.8. 2017 náš Sbor dobrovolných hasičů ve Velešíně oslavil kulaté jubileum. Hasiči v našem městečku fungují už 140 let. Celá událost započala spanilou jízdou historické i novodobé hasičské techniky. Hlavní fáze oslav proběhla na parkovišti firmy Jihostroj, kde bylo k vidění zhruba 25 hasičských vozidel z okolních sborů, a to jak dobrovolných, tak i profesionálních.

Na úvod proběhlo přivítání hostů a důležitých představitelů sboru, jímž byli: starosta SDH Jan Žlunka, velitel zásahové jednotky SDH Velešín Petr Zifčák, starosta města Mgr. Josef Klíma, senátor Ing. Tomáš Jirsa, místopředseda Poslanecké sněmovny Ing. Jan Bartošek, ředitel územního odboru HZS Český Krumlov plk. Ing. Pavel Rožboud, starosta krajského sdružení hasičů Mgr. Jiří Žižka, jeho náměstek pan Alois Pazdera a starosta okresního sdružení hasičů Jaromír Marek. Za svou práci zde také byli odměněni medailemi za zásluhy členové sboru Milan Vlažný st., Roman Zivčak st, Jiří Hoda a Martin Layrer. Náš prapor při té příležitosti obdržel slavnostní stuhu. Naší jednotce byl také předán dar v podobě vysavače proti bodavému hmyzu.

Po tomto přivítání následovaly reálné ukázky naší práce. Jako první proběhl imitovaný požár vozidla, se kterým si naše jednotka během pár minut poradila. Následovala ukázka, která věrně dokazovala, že „Průšvih v kuchyni“ může nadělat velkou neplechu. Rozpálený olej ponechaný na sporáku bez dozoru dokáže své. Všichni viděli jednoduchý způsob, jak si poradit. Stačilo vypnout sporák a přiklopit puklicí či navlhčenou utěrkou, jen NEHASIT vodou! Pár minut poté byla v plánu velmi atraktivní ukázka, kterou bylo vyproštění osoby z havarovaného vozidla. Tento druh události je pro naši jednotku nový, proto i pro nás byla ukázka náročná a to jak vzhledem k počasí, při kterém se všichni zapotili, tak i samotnému provedení, vědomi si toho, že to není žádná sranda, ale v reálu velmi vážná věc.

Doprovodný program byl dále tvořen preventivním stánkem a trenažery BESIP, ukázkami první pomoci od Českého Červeného Kříže, k prohlédnutí byla i sanita ZZS s posádkou, dále preventivní a naučný stánek od sdružení hasičů a audiovizuální atrakce Virtuální realita.

Zhruba ve 12 hodin byl předveden požární útok našich mladých hasičů, kteří si zasloužili odměnu v podobě poukázky na zmrzlinu, něčeho dobrého na zub a malých plaketek. Po celou dobu bylo možné shlédnout výstavu dobových fotografií z historie. Počasí nám sice přálo, ale chvílemi úmorné horko se podepsalo na menší účasti družstev v soutěži o Pohár starosty města. Celkem se zúčastnilo 15 týmů mužů a žen z původních 23 přihlášených. První místo si odvezli muži s Třísova, kteří si za to mimo jiné odvezli soudek Budvaru věnovaný Janem Bartoškem. Ženy z Brloha byly odměněny poukazem na hodinu jízdy limuzínou , jež do soutěže věnoval Pavel Tvaroh (Limuzínou po jižních Čechách). Druhými místy byly odměněny družstva mužů z Přísečné a žen z Benešova nad Černou, kteří dostali dort se znakem velešínských hasičů od Dády Machové. Z třetí pozice se mohli radovat muži z Plešovic a ženy z Velešína B, odměnou jim byly poukázky na točenou zmrzlinu, které nám věnoval p.Mocek ( Ledová říše Velešín). Všichni zúčastnění soutěžící byly odměněni lahví sektu (od Jednoty Kaplice), dárkovým balením piv ( z pivovarů Lobkowicz), uzeninou z řeznictví Foitl Velešín a dárkovým balením mýdel od firmy Velpack. Od 16.hodin, kdy jsme si už všichni rádi sedli, nám hudební zátiší při občerstvení obstarala skupina Hastroš. Pak u probíhali jen opravdové oslavy.

Velké poděkování patří hasičům ze Skřidel, kteří neváhali a pomohli při přípravě realizace celé akce. Dále městu Velešín, za jeho finanční podporu, firmě Jihostroj za poskytnutí veškerého zázemí (od parkoviště až po elektřinu), paní Javoříkové za poskytnutí a úklid WC ve sportovní hale, hasičům z Prostřední Svince za zapůjčení stanu, Honzovi Žlunkovi a jeho autodopravě za zapůjčení kamionů k poskytnutí zázemí, stavebninám J+K za zapůjčení technického vybavení, dále Standovi Bůžkovi a Standovi Rychnavskému za společnost Bydlení na Vrších a firmě STIBUS za jejich finanční sponzorské dary na oslavu výročí. Nápoje a k tomu potřebné vybavení nám za výhodných podmínek poskytl pivovar Lobkowicz. Také se sluší poděkovat Peťe Šrámkové z Červeného Kříže Prachatice, pánům Papouškovi, Přibylovi a osádce za účast vozidla ZZS, hasičům z Benešova nad Černou stánek prevence, firmě Algorit czech za propůjčení atrakce, všem členům SDH Velešín, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na přípravě, panu senátorovi Jirsovi za soudek plzeňského, Jardovi Bartizalovi za veškerou věnovanou pomoc, KICu za propagaci akce, naší pracovní městské četě za odvoz odpadu, ale hlavně Vám všem, kteří jste nás dobrovolné hasiče ve Velešíně podpořili svou účastí!

 

DĚKUJEME!

Fotogalerie