11.8.2015 Požár pole u Markvartic

Dne 11.8.2015 v 15:38 hod. byla vyslána zásahová jednotka na požár pole u obce Markvartice. Vyjet se nám podařilo do pěti minut a na místo požáru jsme dojeli jako první. Ohněm bylo zasaženo posečené pole o rozloze cca 50 m2. Dvěma C proudy byl požár dohašen. Poté na místo dorazila jednotka HZS Č. Krumlov a JSDHO Zubčice. S jednotkou se Zubčic jsme chvíli na místě drželi dohled a poté se obě jednotky vrátili na základnu (16:30 hod.).

Technika: CAS32 T815
Osádka: 1+3
Použito cca 2000 l vody

Místo požáru: http://mapy.cz/s/ksZ67.8.2015 Požár pole u Netřebic

Dne 7.8.2015 ve 13:36 byla opět povolána jednotka SDH Velešín na požár pole. Jednalo se o požár pole a částečně i lesa v obci Netřebice. Jednotka vyjížděla na místo zásahu s CAS32 T815 a dopravním automobilem DA12 Avia. Při cestě k zásahu KOPIS oznámil likvidaci požáru a vrátil nás zpět na základnu.

6.8.2015 Požár pole u Chlumce

Dnes 6.8.2015 v 14:16 hod. byl zásahové jednotce vyhlášen poplach na požár pole u obce Chlumec. Jednotka vyjela s CAS32 T815 po pěti minutách od vyhlášení poplachu. Na místě prováděla hasební práce a doplňovala ostatní jednotky vodou.
Osádka 1+3
Příjezd na základnu: 16:15 hod.
Přítomní jednotky: HZS ČK, Křemže, JSDHO Velešín, Římov, Dolní Třebonín
Místo požářiště: http://mapy.cz/s/klmj
Článek o požáru v ČK deníku ZDE12.7.2015 Požár prodejny v Kaplici

Dne 12.7.2015 ve 4:16 (poplach 4:08) vyjela jednotka SDH Velešín s CAS 32 v počtu 1+2 a CAS 16 1+1 k požáru prodejny Flop a dvou bytů v ul. Tržní Kaplice. Jednotka na místě prováděla hasební práce s použitím dýchací techniky a další práce spojené s likvidací rozsáhlého požáru. Na místě zasahovalo celkem 7 hasičských jednotek. Přítomna byla též Policie ČR, zdravot. záchranná služba a také se dostavil psycholog HZS. Dobrovolná jednotka Velešín se vrátila na základnu v 10:30.

http://www.pozary.cz/clanek/117114-u-pozaru-prodejny-v-kaplici-byl-vyhlasen-druhy-stupen-poplachu-hasici-nasadili-pet-proudu/8.7.2015 Požár ubytovny (planý poplach)

Dne 8.7.2015 ve 2:17 byl Jednotce SDH Velešín vyhlášen poplach k požáru v ul. Strahovská ve Velešíně. Po kontaktu operačního střediska bylo zjištěno, že mělo jít o kouř vycházející z ubytovny z bývalého kulturního domu. Jednotka byla vyslána s oběma cisternami. Na místo též dorazila jednotka HZS PS Kaplice, rovněž s dvěma CAS.
Průzkumem členité budovy a jejího okolí nebyly žádné hlášené okolnosti zaznamenány, jednalo se tedy opět o planý poplach. (K podobnému případu i ve stejné lokalitě již jednotka vyjížděla 16.3.2015)
Kontaktován byl také majitel ubytovny, na místo se však nedostavil.

28.6.2015 Odstranění padlého stromu

Dne 28.6.2015 ve 12:43 hod. byla vyslána zásahová jednotka našeho sboru na technickou pomoc k obci Zubčice. Jednalo se o pád ztrouchnivělé třešně přes cestu Markvartice – Zubčice. Jednotka komunikaci znova zprůjezdnila a uklidila za necelých 20 minut.

Padlá třešeň přes cestu Zubčice - Markvartice

10.6.2015 Požár chaty

Dne 10.6.2015 vyjela jednotka SDHO Velešín s CAS 32 T 815 a CAS 16 MD v počtu 1+3 a 1+3 k požáru chaty u obce Dolní Stropnice. Na místě zasahovaly celkem 4 jednotky – HZS Jčk ÚO Český Krumlov a za JSDHO Velešín, Svatý Ján nad Malší a Římov. Jednotka Velešín na místě události, po dohodě s velitelem zásahu prováděla : hasební a likvidační práce s použitím dýchací techniky, osvětlení místa zásahu, doplňování vody z CAS do CAS a další pomocné práce.

18.3.2015 – Požár suché trávy

18.3. 2015 21:09 byl vyhlášen JSDH Velešín poplach k požáru suché trávy u trati v úseku Holkov železniční přejezd – Holkov zastávka. Výjezd, po kontaktu operač. střediska – proveden s CAS 32 T 815 1+3 a CAS 16 Magirus Deutz 1+5. Průzkumem na místě zjištěn požár such. trávy cca 5 x 30 m nalevo tratě ve směru Dol. Dvořiště – Č.B. Požár zlikvidován jednoduchými hasebními prostředky – lopaty, džberovka. V době lokalizace se na místo dostavila jednotka drážních hasičů – ti si dle práva přednostního velení zásah převzali. Na místo se též dostavila PČR. Událost se obešla beze škody.
(…pro zajímavost: dle vyjádření velitele drážních hasičů – příčina vzniku požáru – nalezené ohořelé tělo kuny, která zřejmě vylezla do prostoru trolejí. Podobný případ jimi již zaznamenán.)

16.3.2015 – „Jiskry z komína“

Dne 16.3.2015 v 23:16 byl operačním střediskem HZS vyhlášen výjezd – monitoring na „zvláštní kouř – jiskry z komína“ do ulice Dělnická čp. 230 ve Velešíně. Událost byla operačním důstojníkem, s ohledem na vytěžené informace (nevěrohodné ?), ohlášena pouze veliteli jednotky SDH a to proto, „aby se zbytečně nezvedala celá jednotka“.
Monitoring – zásah byl uskutečněn v počtu 1+1 s CAS 16 Magirus Deutz. Průzkumem nebyli zjištěny žádné nahlášené okolnosti, proto se posádka po dohodě s KOPIS vrátila zpět na základnu.

6.1.2015 – Dopravní nehoda ve Velešíně

Dne 6.1.2015 byla ve 14 hodin a 27 minut vyslána zásahová jednotka SDH Velešín na ohlášený požár osobního automobilu. Ten měl údajně hořet po střetu s jiným vozidlem. Po příjezdu na místo spolu s profesionální jednotkou z Českého Krumlova byly pasažéři mimo vozidla, která nakonec požárem zasažená nebyla. Velešínská jednotka odjela zpět na základnu.1.1.2015 – Novoroční výjezd byl pouze planý poplach

Dne 1.1.2015 v 9:29 byla vyslána naše jednotka na průzkum objektu, ze kterého se údajně valil bílý kouř. Na místo údajného velešínského kulturního sálu byly vyslány i jednotky HZS Kaplice a Český Krumlov včetně automobilového žebříku. Po ohledání okolí a výslechu volajícího byl poveden průzkum ve starém velešínském kostele Jakub. Zde bylo zatopeno v plynové kotelně a bílý dým stoupal z komínu. Po ohledání termokamerou byl zásah označen za planý poplach.