Slavnostní předání automobilu Mercedes-Benz DA-L2Z

Je tomu téměř 38 let co se naposledy z nového hasičského automobilu radovali hasiči ve Velešíně. Tehdy 18. března 1982 převzal místní sbor do užívání Avii DA12 A30, která napomohla k obnovení sportovní činnosti a zasahovala u mnoha událostí.

A k radosti je důvod i nyní. V sobotu 14.12.2019 slavnostně převzaly členové JSDHO a SDH Velešín k užívání nový automobil Mercedes-Benz Sprinter DA-L2Z. Tento vůz nahradí zasloužilou Avii, která byla předána druhé, znovu obnovené velešínské jednotce, ve Skřidlech. Požehnání vozidla při slavnostním předání provedl farář Josef Peňaz.

Mercedes-Benz je osmimístný dopravní automobil v základní výbavě, který bude sloužit převážně k transportu hasičů k místu mimořádné události. Využití nalezne jako posilové vozidlo při zásahu u dopravních nehod, požárů či technických zásahů. Jednotka ve Velešíně funguje od 1.1.2019 v režimu JPOII/1 a je zapojena do projektu First Responder, kde s automatizovaným externí defibrilátorem jezdí na pomoc při náhlé zástavě krevního oběhu. Jako předsunutá jednotka je schopná poskytnout klíčové resuscitační úkony před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Právě zde se může uplatnit rychlost a velikost dopravního automobilu na rozdíl od cisternové automobilové stříkačky. Automobil bude také využíván ke spolkové činnosti, při cestách na sportovní klání mladých hasičů i dospělých.

Dopravní automobil byl pořízen městem Velešín za podpory Ministerstva vnitra, Jihočeského kraje a Nadace ČEZ.