30.4.2017 – Pálení čarodějnic

Dne 30.dubna se na place pod poštou, tak jako loni pořádalo pálení čarodějnice a stavění májky ve spolupráci KIC Velešín a SDH Velešín. Děti si mohly zasoutěžit ve skákání v pytli, hodu míčku na terč a pomocí džberové stříkačky s vodou srazit kuželky. Májka byla nazdobena s pomocí dětí i rodičů, každý kdo chtěl si mohl navázat mašli. Ve stánku bylo možno si zakoupit maso nebo klobásu, něco sladkého na zub a také něco na uhašení žízně. V devět hodin večer se sešli děti v doprovodu rodičů s lampióny a lampiónový průvod vyrazil. Poté co se lampiónový průvod vrátil pod poštu došlo k upálení čarodějnice a následně si děti s rodiči mohly upéct buřty. Počasí nám přálo a účast byla hojná.