21.7.2018 – Soutěž VC Besednice

Dne 21.7. jsme se zúčastnili soutěže „Memoriál Vratislava Nováka v hasičském sportu“ v Besednicích, která je zařazená do VC Českokrumlovska.

Družstvo mužů skončilo na 7 místě s časem 19,85s a družstvo žen skončilo s neplatným pokusem po podklouznuti pravé proudařky.

5.8.2017 – Oslava 140 let založení SDH Velešín

Dne 5.8. 2017 náš Sbor dobrovolných hasičů ve Velešíně oslavil kulaté jubileum. Hasiči v našem městečku fungují už 140 let. Celá událost započala spanilou jízdou historické i novodobé hasičské techniky. Hlavní fáze oslav proběhla na parkovišti firmy Jihostroj, kde bylo k vidění zhruba 25 hasičských vozidel z okolních sborů, a to jak dobrovolných, tak i profesionálních.

Na úvod proběhlo přivítání hostů a důležitých představitelů sboru, jímž byli: starosta SDH Jan Žlunka, velitel zásahové jednotky SDH Velešín Petr Zifčák, starosta města Mgr. Josef Klíma, senátor Ing. Tomáš Jirsa, místopředseda Poslanecké sněmovny Ing. Jan Bartošek, ředitel územního odboru HZS Český Krumlov plk. Ing. Pavel Rožboud, starosta krajského sdružení hasičů Mgr. Jiří Žižka, jeho náměstek pan Alois Pazdera a starosta okresního sdružení hasičů Jaromír Marek. Za svou práci zde také byli odměněni medailemi za zásluhy členové sboru Milan Vlažný st., Roman Zivčak st, Jiří Hoda a Martin Layrer. Náš prapor při té příležitosti obdržel slavnostní stuhu. Naší jednotce byl také předán dar v podobě vysavače proti bodavému hmyzu.

Po tomto přivítání následovaly reálné ukázky naší práce. Jako první proběhl imitovaný požár vozidla, se kterým si naše jednotka během pár minut poradila. Následovala ukázka, která věrně dokazovala, že „Průšvih v kuchyni“ může nadělat velkou neplechu. Rozpálený olej ponechaný na sporáku bez dozoru dokáže své. Všichni viděli jednoduchý způsob, jak si poradit. Stačilo vypnout sporák a přiklopit puklicí či navlhčenou utěrkou, jen NEHASIT vodou! Pár minut poté byla v plánu velmi atraktivní ukázka, kterou bylo vyproštění osoby z havarovaného vozidla. Tento druh události je pro naši jednotku nový, proto i pro nás byla ukázka náročná a to jak vzhledem k počasí, při kterém se všichni zapotili, tak i samotnému provedení, vědomi si toho, že to není žádná sranda, ale v reálu velmi vážná věc.

Doprovodný program byl dále tvořen preventivním stánkem a trenažery BESIP, ukázkami první pomoci od Českého Červeného Kříže, k prohlédnutí byla i sanita ZZS s posádkou, dále preventivní a naučný stánek od sdružení hasičů a audiovizuální atrakce Virtuální realita.

Zhruba ve 12 hodin byl předveden požární útok našich mladých hasičů, kteří si zasloužili odměnu v podobě poukázky na zmrzlinu, něčeho dobrého na zub a malých plaketek. Po celou dobu bylo možné shlédnout výstavu dobových fotografií z historie. Počasí nám sice přálo, ale chvílemi úmorné horko se podepsalo na menší účasti družstev v soutěži o Pohár starosty města. Celkem se zúčastnilo 15 týmů mužů a žen z původních 23 přihlášených. První místo si odvezli muži s Třísova, kteří si za to mimo jiné odvezli soudek Budvaru věnovaný Janem Bartoškem. Ženy z Brloha byly odměněny poukazem na hodinu jízdy limuzínou , jež do soutěže věnoval Pavel Tvaroh (Limuzínou po jižních Čechách). Druhými místy byly odměněny družstva mužů z Přísečné a žen z Benešova nad Černou, kteří dostali dort se znakem velešínských hasičů od Dády Machové. Z třetí pozice se mohli radovat muži z Plešovic a ženy z Velešína B, odměnou jim byly poukázky na točenou zmrzlinu, které nám věnoval p.Mocek ( Ledová říše Velešín). Všichni zúčastnění soutěžící byly odměněni lahví sektu (od Jednoty Kaplice), dárkovým balením piv ( z pivovarů Lobkowicz), uzeninou z řeznictví Foitl Velešín a dárkovým balením mýdel od firmy Velpack. Od 16.hodin, kdy jsme si už všichni rádi sedli, nám hudební zátiší při občerstvení obstarala skupina Hastroš. Pak u probíhali jen opravdové oslavy.

Velké poděkování patří hasičům ze Skřidel, kteří neváhali a pomohli při přípravě realizace celé akce. Dále městu Velešín, za jeho finanční podporu, firmě Jihostroj za poskytnutí veškerého zázemí (od parkoviště až po elektřinu), paní Javoříkové za poskytnutí a úklid WC ve sportovní hale, hasičům z Prostřední Svince za zapůjčení stanu, Honzovi Žlunkovi a jeho autodopravě za zapůjčení kamionů k poskytnutí zázemí, stavebninám J+K za zapůjčení technického vybavení, dále Standovi Bůžkovi a Standovi Rychnavskému za společnost Bydlení na Vrších a firmě STIBUS za jejich finanční sponzorské dary na oslavu výročí. Nápoje a k tomu potřebné vybavení nám za výhodných podmínek poskytl pivovar Lobkowicz. Také se sluší poděkovat Peťe Šrámkové z Červeného Kříže Prachatice, pánům Papouškovi, Přibylovi a osádce za účast vozidla ZZS, hasičům z Benešova nad Černou stánek prevence, firmě Algorit czech za propůjčení atrakce, všem členům SDH Velešín, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na přípravě, panu senátorovi Jirsovi za soudek plzeňského, Jardovi Bartizalovi za veškerou věnovanou pomoc, KICu za propagaci akce, naší pracovní městské četě za odvoz odpadu, ale hlavně Vám všem, kteří jste nás dobrovolné hasiče ve Velešíně podpořili svou účastí!

 

DĚKUJEME!

Fotogalerie

Soutěž o putovní pohár SDH Brloh

Dnes se zúčastnili naše družstva mužů a jedno družstvo žen, netradiční soutěže v Brloze o putovní pohár. Netradiční v tom, že krom strojníka si všichni ostatní losují své posty při útoku. Družstvo žen, Velešín B, se umístilo na 7. místě, muži Velešín A na místě 5. a muži Velešín B na místě 12.

Okresní a krajské kolo v požárním sportu

14.6.2014 naše město reprezentovala družstva dorostenců, dorostenek a žen na okresním kole v požárním sportu v Kaplici. Družstvo našich dorostenců a družstvo dorostenek na soutěži skončila na prvních místech a zajistila si tak postup do krajského kola. Naše ženy na soutěži skončily druhé za ženami z Besednic, která se však postupu vzdaly, tudíž i naše ženy postoupily na krajské kolo. Naši muži se okresního kola nezúčastnili. Dne 22.6. se tedy naše družstva zúčastnila i krajského kola ve Strakonicích. Dorostenci skončili na čtvrtém místě, naše dorostenky na místě třetím a ženy na místě pátém. Za Českokrumlovský okres v kategorii mužů se nezúčastnilo žádné družstvo.

18.8.2012 – Soutěž k 135. výročí SDH Velešín

V sobotu 18.8.2012 ve 12 hodin na parkovišti Jihostroje ve Velešíně začala soutěž ke 135. výročí založení místního dobrovolného hasičského sboru SDH Velešín.
Tato slavnost byla zahájena nástupem všech přihlášených družstev a uvítáním starostou sboru Janem Žlunkou. Následoval výčet významných událostí historie sboru. Poté si vzal slovo ředitel krumlovských profesionálních hasičů Pavel Rožbout, který starostovi Josefu Klímovi předal klíčky od TATRY a ten je následně předal starostovi SDH Velešín Janu Žlunkovi. TATRA byla po dlouhé službě u profesionálních jednotek poskytnuta k užívání dobrovolným hasičům z Velešína. Z TATRY máme velikou radost a ještě jednou děkujeme. Po upřesnění pravidel k soutěži byl vyhlášen rozchod.
SDH Velešín si připravilo názornou ukázku zásahu – požár vozidla. Tato ukázka byla komentována Pavlem Rožboutem, který zapojil i přilížející diváky. Bylo vysvětleno, jak vlastně funguje záchranný systém v ČR. Během diskuze s diváky byl připravený vůz, díky vandalovi, zahalen do kouře z dýmovnice s komentářem: „Představte si, že to auto hoří.“ 🙂
Najednou se ozvala syréna a na místo „požáru“ přijela jednotka SDH Velešín s vozem DA Avia. Členové dle rozkazů velitele zásahu vyskákali z auta ven vozidlo začali hasit. Použili vysokotlaké zařízení HDL200, které si s sebou přivezli. HDL 200 je zajímavé tím, že může hasit jak vodou, tak i pěnou. Po dokončení hašení bylo místo zkontrolováno, HDL200 uklizen a zásah velitelem ukončen. Všichni čtyři zasahující hasiči, včetně funkcí byli představeny. Poté byl protor na parkovišti uklizen a připraven na soutěž.
Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů a 6 družstev žen. Né úplně vše šlo každému dle plánu. Některé útoky bohužel nebyly dokončeny, někteří si zde zaběhli hezký čas.

Vítězové v kategorii muži se stali muži z Netřebic s pěkným časem 19:79 s. Družstvo Velešín obsadilo 2. místo s časem 23:32.

V kategorii ženy si první příčku vybojovali ženy z Chmelné s časem 22:14. Naše ženy se umístili na 5. místě s časem 26:77.

Fotografie naleznete na těchto stránkách: icisah.rajce.idnes.cz

Zima u SDH Velešín – Článek publikovaný ve Velešínském zpravodaji

Po delší odmlce bych chtěl všechny občany seznámit s činností SDH v zimním období, kdy se nekoná soutěžní období. Po poslední soutěži je třeba věnovat se technice a také zásadnějším činnostem na zbrojnici. Díky vytíženosti přes sezonu si větší úpravy zbrojnice i techniky necháváme právě na klidnější období zimy. V závodních stříkačkách jsme vyměnili provozní kapaliny a připravili je na další soutěžní klání. Školení vedoucích mládeže, strojníků a velitelů je plánováno také na toto období.

Ještě než jsme zasedli ke štědrovečerní večeři jsme vyjeli k požáru v pečovatelském domě ve Velešíně, naštěstí se jednalo o požár malého rozsahu, ale jelikož šlo o pečovatelský dům, nic nebylo podceněno a společně s naší jednotkou zasahovaly i jednotky HZS Kaplice a HZS Č.Krumlov, Policie ČR a ZZS. Hned na Nový rok jsme opět zasahovali, tentokrát u požáru hrabanky U přehrady.

Se začátkem roku 2012 dostala JSDHO 5ks dýchacích přístrojů Saturn od HZS JčK, a proto 5 členů zásahové jednotky prošlo zdravotní prohlídkou a v polovině ledna i následným školením včetně „procházky“ polygonem v HZS České Budějovice. Nyní již můžeme zasahovat i v zakouřených prostorách bez obav o vlastní zdraví.

Ve večerních hodinách dne 10.2. byl vyhlášen další poplach do obce Rozpoutí, kde hořela střecha rodinného domu. Naše jednotka pomáhala HZS Kaplice. Zároveň si jeden z členů poprvé naostro vyzkoušel zásah v dýchací technice. Velký mráz nám dost ztěžoval práci, ale vše proběhlo bez větších problémů a podařilo se zabránit větší škodě. Zatím poslední zásahovou akcí byl dne 11.4 požár balíků slámy v areálu ZD, naštěstí včasným zásahem se požár nerozšířil na okolní budovy.

Další naší každoroční činností je samozřejmě hasičský ples, letos konaný 4. února. Osobně si myslím, že se opět vydařil a všichni odcházeli spokojeni. Děkujeme tímto všem zúčastněným za příjemnou atmosféru, je to pro nás povzbuzením do dalších let.

Koncem února jsme se konečně dostali na plánovanou úpravu sklepních prostor zbrojnice, a proto jsme sklep vystěhovali, udělali novou podlahu a zas vše uspořádali zpět. Následně jsme vyvezli obě vozidla ven a zbrojnici řádně „vyšůrovali“.

Během celé zimy pokračovala i práce s kolektivem mladých hasičů, který je třeba stále připravovat. Jejich sezona začíná již 21.4.2012 soutěží v Omlenicích. Času není nazbyt a trénuje se i v zimních měsících v prostorách zbrojnice každou středu od 16 hodin.

Ještě o víkendu 13.4. a 14.4. se velitelé družstev a strojníci účastnili dvoudenního školení v areálu střelnice PČR v Českém Krumlově, kde si v praxi osvěžili i méně časté činnosti jako je práce na laně, vyprošťování po dopravních nehodách, teorii spojení a další činnosti. O naší další činnosti Vás budeme rádi informovat v dalších číslech zpravodaje.
SDH Velešín

Přehled plánovaných soutěží pro rok 2012

Pro tento rok jsou v plánu soutěže:

21.4. Pohárová soutěž MH 13 hod Omlenice v Omleničkách
19.5. Jarní kolo Plamen MH 8 hod Kaplice
5.5. Pohárová soutěž MH 13 hod Netřebice
??.??. Okrsková soutěž M, Ž, MH hod – bude upřesněno
19.5. okresní kolo Plamen MH Kaplice
20.5. Lišov JČHL M, Ž
26.5. Heřmaneč JČHL M, Ž
1. – 2.6. Krajské kolo MH – vítěz okresního kola – Tábor
2. – 9.6. okres – postupové kolo M, Ž Kaplice
9.6. Pohárová soutěž MH 13 hod Chlum
9.6. Žernovice JČHL M, Ž
10.6. Třísov VC JČHL M, Ž
16.6. Krajské kolo M, Ž Tábor
17.6. Chmelná JČHL M, Ž
30.6. Plešovice M, Ž
14.7. Besednice VC M, Ž
21.7. Prostřední Svince M, Ž
28.7. Holubov VC JČHL M, Ž
4.8. Kájov JČHL M, Ž
11.8. Přední Výtoň M, Ž
18.8. Velešín pohár 135 let SDH M, Ž, MH
25.8. Benešov nad Černou VC M,Ž
1.9. Sedlec JČHL M, Ž
8.9. Pohárová soutěž MH 13 hod Dolní Dvořiště
15.9. Mydlovary JČHL M, Ž
15.9.? Běh do svatohorských schodů M Příbram – termín bude potvrzen
22.9. Pohárová soutěž MH 10/13 hod Velešín
22.9. Noční Frymburk VC JČHL M, Ž
9.9. Markvarec JČHL M, Ž
6.10. Chlum JČHL M, Ž
6.10. Český Krumlov VC M, Ž
8.10. Podzimní kolo Plamen MH a dorost 8 hod Přídolí
20.10. Brloh pohár M, Ž
7.12.? O vánočního kapra Hluboká nad Vltavou M, Ž – termín bude upřesněn

Ženy SDH Velešín

Některé členky družstva žen SDH Velešín
Ženy Velešín

SDH Velešín má již od roku 2009 aktivní družstvo žen v tomto složení:
Peřinová Květa
Baierová Jana
Matoušková Martina
Krenauerová Mirka
Dychtlová Veronika
Zivčaková Jarka
Rychlá Maruška
Zivčaková Jarmila
Vrchotová Markéta
Študlarová Marie

Loňský rok, který byl v této sestavě rokem prvním, se nám stal docela úspěšným. Jako ženy jsme dosáhly devátého místa na Okrese… Doufáme však, že v Novém roce se nám bude dařit ještě lépe. Snad nám aktivnější účast na trénincích, motivace a trocha štěstí umožní dosáhnout ještě lepšího celkového umístění… Ráda bych tedy na závěr všem členkám, členům a příznivcům popřála mnoho zdraví a sportovních i osobních úspěchů… 🙂

Výroční zpráva pro rok 2010

Letos se poprvé družstva SDH Velešín účastnila Okresního poháru Český Krumlov v hasičských soutěžích, kde se projevil rozdíl v technické vybavenosti jednotlivých družstev a sborů.

Letošního poháru se účastnilo 26 družstev mužů a 14 družstev žen. První letošní soutěží byla okrsková soutěž Velešín (24.4.) , která se bohužel kryla s dětskou soutěží v Omleničkách, proto všechna naše družstva musela tuto soutěž absolvovat se zásahovým strojem, který samozřejmě není vhodný pro tyto klání. Družstvo žen i s tímto strojem dokázalo vyhrát, družstvo starších mužů taktéž, ale jen díky tomu, že stroj již nebyl schopen fungovat i pro družstvo mladších mužů, kteří se zapůjčeným strojem dosáhli nejlepšího času, ale následně byli kvůli tomu diskvalifikováni. Další soutěží byla soutěž v Plešovicích (19.6.), které se účastnilo družstvo mladších mužů a družstvo žen. Muži obsadili třetí místo a ženy páté. Dalším kolem pro nás byla výroční soutěž v Boršově nad Vltavou (26.6.) k příležitosti 110 let místního sboru. Zde mladí muži obsadili první místo. Další soutěží bylo Záluží (10.7.), kde mladí muži obsadili třetí místo. Další byl memoriál V. Nováka v Besednici (17.7.), kde opět družstvo mladších mužů obsadilo třetí místo. Další soutěže byli již spojením Okresního poháru a Jihočeské hasičské ligy, což se projevilo i na umístěních. Prvním počinem byla soutěž v Přední Výtoni (14.8.), kde družstvo mladších mužů obsadilo sedmé místo, starších mužů deváté a žen páté místo. Poté následovala soutěž v Loučovicích (11.9.), kde družstvo mladších mužů obsadilo opět sedmé místo. Soutěž ve Frymburku (25.9.) pro družstvo mladších mužů znamenala diskvalifikaci za přešlápnutí čáry nástřiku, ale družstvo žen obsadilo jedenáctou příčku. Následovalo finálové klání letošního ročníku Okresního poháru v Českém Krumlově (2.10.), kde družstvo mladších mužů obsadilo šesté místo, což v celkovém součtu i přes neúčast v prvních dvou soutěžích (jelikož se kryli s dětským pohárem a se zásahovým strojem nemá smysl se těchto soutěží účastnit) znamenalo celkové páté místo. Družstvo žen celkově obsadilo deváté místo, což v jejich první sezóně je velký úspěch vzhledem ke konkurenci.

Závěrem soutěží v požárním útoku byla soutěž O pohár starosty obce Brloh, kde družstvo mladších mužů obsadilo první místo a družstvo žen druhé. Na této soutěži se na začátku losují posty, proto téměř nikdo neběžel to co během sezony.

Jedinou soutěží mimo požární útoky byl Běh hasičů do Svatohorských schodů v Příbrami, což byl běh dvojic jak dobrovolných hasičů tak i kolegů z HZS v zásahovém obleku, obuvy a přilbě s dýchacím přístrojem značky Dräger do schodů o převýšení 80m (315 schodů) a délce 560m. Zde jsme byli jako jediní z okresu Český Krumlov a dvojice Roman Zivčak ml. a Míroslav Marek obsadili 26. místo, dvojice Karel Klein a Martin Layrer 30. místo a dvojice Petr Skřivánek a Milan Vlažný 38.místo celkově z 60 dvojic. Jako nováčci jsme byli překvapeni náročností soutěže, byť jako trénink jsme absolvovali výběh na Kleť pod lanovkou.

Příprava na soutěže probíhá po celý rok, nejméně jedenkrát za čtrnáct dní plus před každou ze soutěží.