2.1.2019 – Technická pomoc, spadlý strom

Dne 2.1.2019 krátce po 19 hodině byla jednotka vyslaná s CAS16MD k odstranění spadlého stromu na komunikaci před mostem do Svatého Jana nad Malší. Po příjezdu na místo se zde nacházela větev, která byla opřená o svodidla a bránila průjezdu v jednom jízdním pruhu. Jednotka větev odstranila a vrátila se zpět na základnu.