2.1.2019 – Technická pomoc, spadlý strom

Dne 2.1.2019 byla jednotka poprvé svolána KOPIS HZS v kategorii JPO II s výjezdem do 5 minut. Jednalo se o spadlý strom, který bránil průjezdu v jednom jízdním pruhu. Po 15 minutách byla komunikace znovu průjezdná a družstvo se vrátilo zpět na základnu.