10.7.2011 Technická pomoc – odstraňování polomu

V neděli ve 23:08 byl jednotce vyhlášen poplach, jednalo se o polom po večerní bouřce. Jednotka vyjela v počtu 1+4 s DA Avia nejprve na silnici Holkov – Římov na odstranění překážejícího stromu. Po obnovení provozu na této komunikaci byla KOPISem poslána na silnici Velešín nádraží – Mojné, kde odstranila další tři padlé nebo vážně poškozené stromy. Návrat na základnu v 01:00.

4.6.2011 – Okresní kolo mužů

Krásné počasí, bojovná nálada, dokonce i utažená škvára, v takovém duchu se nesla okresní soutěž mužů v Kaplici. Jako první se běželi stovky. Zde svedli boj kluci z Netřebic a Pořešína, jež jsou i okrskový rivalové. V celkovém součtu vyhráli netřebičtí o 3 sekundy před Pořešínem. Velešín v této disciplíně obsadil 3. místo. Další disciplína na programy byla štafeta 4X100 m. Opět jsme mohli vidět boj o setiny mezi favority soutěže. Velešín štafetu dokončil na 4. místě. Poslední tzv. královská disciplína požárního sportu odstartovala okolo jedné hodiny odpoledne. Požární útok jsme běželi jako první. Bohužel naše mašina netlačí podle představ a tak jsme skončili útok s časem 28.52. Nakonec se ukázalo, že tento čas stačil na druhou pozici. První místo obsadili opět Netřebice a třetí místo z útoků si odvezli kluci z Rožmitálu na Šumavě. Tato disciplína se Pořešínu nepovedla.

V celkovém pořadí to dopadlo následovně. První příčku právem obsadili Netřebice se třemi body. Druhé místo patří Velešínu a na třetím stupínku zkončil Pořešín, který se s Velešínem dělil o stejný příděl devíti bodů, ale požární útok je druhé kritérium rozhodování celkových výsledků.

Druhé místo na okrese je pro Velešín výtečný výsledek. S muži jsme štafety absolvovali poprvé. Je to dobrá předzvěst do budoucna, nebo alespoň v to doufáme.

Celkové výsledky a fotografie budou dodány.

Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Nařízení vlády č. 91/2010 sb. ze dne 1.3.2010 – o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinosti dnem 1.1.2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

V podmínkách požární bezpečnosti výše ovedeného nařízení je mimo jiné uvedeného, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen spalinová cesta) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požárů.

Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva, musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinových cest způsobem a ve lhůtách, stanovených tímto nařízením vlády.

Revize spalinových cest se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a které je zároveň

 • revizním technikem komínů
 • nebo specialstou bezpečnosti práce
 • revizním technikem komínových systémů
 • nově pak revizním technikem spalinových cest

 

Revize spalinových cesy se provádí:

 1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 4. po komínovém požáru
 5. při vzniku trhliny ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. („Revizní zpráva spalinové cesty“)

 

Kontrola spalinových cest se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejmeně 1x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu ( „Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty„).

Čištění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

O provedení čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu ( „Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty“).

Oproti stávající právní úpravě (vyhl.111/1981 Sb.) je v nařízení vlády daná možnost provádět čištění spalinové cesty o jmenovitém výkonu 50 kW svépomoci.

Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50kW svépomoci se provádí podle návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, a to nejméně 1 x ročně.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba ( netýká se fyzických osob) provádí čištění spalinové cesty svépomocí musí vést o provedeném čištění záznamy, které následně předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly spalinové cesty.

 • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebiče paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
 • při kontrolách a čištění 2 x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců
 • při kontrolách a čištění 3 x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

7.5.2011 – Požár kůlny v Pořešíně

V nočních hodinách se Velešínem a nejen jím, rozezněli sirény. Zásahová jednotka byla vyslána na výbuch a následný požár kůlny v obci Pořešín č.p. 69. Kůlna byla postavena hned vedle obytného domu, který se podařilo zachránit takřka beze škod. JSDH Velešín přijela na místo jako třetí, po profesionálech z Kaplice a místní dobrovolné jednotce. S cisternou CAS 24 rychle doplnili vodu do cisteren profíků. Po příjezdu JSDH Hubenov s CAS 24 proběhlo další, potřebné doplnění vody. Část Velešáků vytvořila čerpací stanici na návsi z požární nádrže. Pomocí plovoucího čerpadla doplňovala cisterny. Druhá část velešínské zásahové jednotky se starala o doplnění vody v místě požářiště. Velkou zásobu vody přivezla cisterna CAS 32 z Českého Krumlova. Na požářiště byla povolána i jednotka sboru dobrovolných hasičů ze Svatého Jana nad Malší, kteří následně pomáhali odklízet trosky kůlny. Příčina požáru je v šetření.

Výjezd nahlášen: 23.14

Opuštění základny: 23:21

Příjezd na základnu: 1:30

Zasahující sbory: JPOI Kaplice, JSDH Pořešín, JSDH Velešín, JSDH Hubenov, JPOI Č. Krumlov, JSDH Svatý Jan nad Malší

Použitá technika Velešína: CAS 24 Š706, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, halogeny a potřebné příslušenství

Počet členů velešínské jednotky: 1+7

Na místě zasahovalo 6 jednotek požární ochrany s šesti cisternami.

Fotografie naleznete ve veřejné fotogalerii na našem facebooku

7.5.2011 – Námětové cvičení ve Věžovaté Pláni

V sobotu po páté hodině odpolední byl vyhlášen cvičný výjezd do Věžovaté Pláně. Cvičení bylo soustředěno na elektrárnu, spalující biomasu. Jako první se na místo dostavila místní jednotka, poté Zubčice s CAS 24 Š706. Zásahová jednotka z Velešína s CAS 24 Š706 dojela jako poslední, cisterna zaparkovaná u rybníka sála vodu a doplňovala zubčickou cisternu. Zásahu se nezúčastnila žádná jednotka profesionálních hasičů. Význam cvičení bylo vyzkoušet, zda Věžovaté Pláni a Zubčicím vystačí voda do příjezdu Velešína, dále se seznámit s technologií a hlavními uzávěry plynu v biofarmě a také si vyzkoušet radiovou komunikaci.

30.4.2011 – Pohárová soutěž MH Omlenice

První pohárová soutěž v Omlenicích je úspěšně za námi. Start sezóny nejlépe zvládli Besedničtí v kategorii přípravka, Holubovští v mladších žácích a Netřebičtí v kategorii starších žáků. V Omlenicích soutěžilo 29 týmů ze všech kategorií. Na týmech byla vidět velká nervozita, není se čemu divit. První soutěž této sezóny a ještě k tomu na nové terče, které si s časy dost pohráli. Někdy jsme viděli prostřiky okolo pěti sekund. Ve dvou případech se ani nepodařilo srazit terč. Myslím si, že tato ostrá zkouška všem pomohla a můžeme se těšit na další soutěž do Benešova nad Černou.

Výsledky soutěže:

OP Omlenice 2011 - přípravka
OP Omlenice 2011 - přípravka
OP Omlenice 2011 - mladší žáci
OP Omlenice 2011 - mladší žáci
OP Omlenice 2011 - starší žáci
OP Omlenice 2011 - starší žáci

Fotografie ze soutěže naleznete ve veřejné fotogalerii na našem facebooku

Lampionový průvod a stavění májky

SDH Velešín Vás zve na pálení čarodějnic a stavění májky. Začátek bude v sobotu 30.4.2011 v 16 hodin pod poštou. Přijďte nám s dětmi pomoct ozdobit a postavit májku. Lampionový průvod začne ve 21 hodin a sraz je na parkovišti u Jihostroje. Trasa bude přizpůsobena dle počasí.

Čarodějnice na hranici

9.4.2011 – Požár Hubenov

V 15:25 hod. odpoledne byla vyslána jednotka sboru dobrovolných hasičů Velešín na požár dřevěné boudy do obce Hubenov. Většina našich řidičů byla na školení strojníků a velitelů v České Krumlově z kterého museli odjet. Po příjezdu řidičů do zbrojnice byla naše jednotka odvolána. Na místě zasahovala JPO Kaplice. Požár harampádí v boudě nejspíše zapálili děti.