10.6.2015 Požár chaty

Dne 10.6.2015 vyjela jednotka SDHO Velešín s CAS 32 T 815 a CAS 16 MD v počtu 1+3 a 1+3 k požáru chaty u obce Dolní Stropnice. Na místě zasahovaly celkem 4 jednotky – HZS Jčk ÚO Český Krumlov a za JSDHO Velešín, Svatý Ján nad Malší a Římov. Jednotka Velešín na místě události, po dohodě s velitelem zásahu prováděla : hasební a likvidační práce s použitím dýchací techniky, osvětlení místa zásahu, doplňování vody z CAS do CAS a další pomocné práce.