7.5.2011 – Námětové cvičení ve Věžovaté Pláni

V sobotu po páté hodině odpolední byl vyhlášen cvičný výjezd do Věžovaté Pláně. Cvičení bylo soustředěno na elektrárnu, spalující biomasu. Jako první se na místo dostavila místní jednotka, poté Zubčice s CAS 24 Š706. Zásahová jednotka z Velešína s CAS 24 Š706 dojela jako poslední, cisterna zaparkovaná u rybníka sála vodu a doplňovala zubčickou cisternu. Zásahu se nezúčastnila žádná jednotka profesionálních hasičů. Význam cvičení bylo vyzkoušet, zda Věžovaté Pláni a Zubčicím vystačí voda do příjezdu Velešína, dále se seznámit s technologií a hlavními uzávěry plynu v biofarmě a také si vyzkoušet radiovou komunikaci.